Kontakti

TVRTKA: Roorooms d.o.o.
SJEDIŠTE: Zagreb
OSNIVAČ I DIREKTOR: Nikola Rudelić
ADRESA SJEDIŠTA: Sveti duh 36, 10000 Zagreb
ADRESA UREDA: Sveti duh 36, 10000 Zagreb
OIB: 16962039060
ŽIRO-RAČUN: 2484008-1106759874, kod Raiffeisbank Austria d.d. iz Zagreba Petrinjska 59
IBAN: HR7024840081106759874
E-POŠTA: roorooms gmail.com
TELEFON: 00385994489988
Fax: 0038513778793
Temeljnji kapital od 20000,00 kn uplaćen u cijelosti
Tvrtka je upisana u trgovački registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MB: 080886042